OFERTA FORMATIVA PER AL CURS 2020-2021 i Novetats del curs 2020-2021

 OFERTA FORMATIVA CURS 2020-2021

Visiteu:

Institut Cal·lípolis:https://www.institutcallipolis.cat/cat/

Institut Pere Martell:https://institutperemartell.cat/

Camp d’aprenentatge:http://cdatarragona.net/

Serveis Educatius:https://serveiseducatius.xtec.cat/tarragones/

Escola Solc: https://sites.google.com/site/escolasolceducacioespecial/home

Departament d'Educació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/

 

Els serveis de residències i els centres educatius del Complex Educatiu de Tarragona

TORNEN A INICIAR els seu treballs en base a les possibilitats que ofereixen les mesures preventives de protecció del coronavirus SARS-CoV-2.

Per a més informació, recomanem que us informeu en els canals oficials de cada un dels centres.